Catherine Yến Phạm

Tôi tin trong bạn, mỗi một người phụ huynh đều mong mỏi con mình tốt hơn. Nhưng trên hết, chúng ta mong mỏi một thế hệ tốt hơn khi chính con mình đang và sẽ trong đó. Cái thế hệ đó, nếu một bàn tay, thì không thể cùng làm. Nếu bạn có thể giúp tôi, xin đồng hành cùng tôi. Tạ ơn vì tất cả. -- Catherine Yến Phạm

VỚI BẤT CỨ TÌNH YÊU NÀO, CHÚNG TA CŨNG CẦN SỰ HIỂU BIẾT, ĐỂ YÊU

Có người bảo giàu rồi thì có thời gian cho con cái? Giàu rồi thì chịu khó tìm hiểu con? Giàu rồi thì mới có thể tương tác đúng với con? Giàu rồi thì mới có thể yêu thương con mình được sao? Nghèo thì không được yêu con?Tình yêu của cha mẹ với đứa …

VỚI BẤT CỨ TÌNH YÊU NÀO, CHÚNG TA CŨNG CẦN SỰ HIỂU BIẾT, ĐỂ YÊU Read More »