Chuyển hóa nằm ở đâu?

Chuyển hóa ở đâu? Khi nghe mình nói nhiều về lớp chuyển hóa, mọi người thường hay nghĩ : làm sao để chuyển hóa? Làm sao để sống hạnh phúc hơn? Và làm sao để bản thân thực sự hạnh phúc? 

Thật ra mình là người theo đuổi hạnh phúc nhiều nhất. Nhưng càng theo đuổi, bạn càng không hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực không nằm ở việc mình theo đuổi nó, mà ở việc mình nhận ra nó. Khi bạn nhận ra nó , bạn sẽ thấy mình là ai – là một bước tiến lớn. Yêu thương được mình là một bước tiến lớn. 

Thành công đến từ đó. Từ bước tiến lớn của việc biết mình là ai. Thành công đến từ hạnh phúc là thành công vững vàng nhất. Bạn có thể thành công nhưng chưa chắc hạnh phúc nhưng khi bạn hạnh phúc chắc chắn sẽ thành công.  Tình yêu sâu sắc nhất là yêu và hiểu chính mình. 

Khi có thể hiểu chính mình, bạn biết mình là ai, ở đâu. 

Phong thủy của bạn chính là nơi bạn đặt mình đến. 

Trong sa mạc nước quý hơn vàng. Nhưng ngoài chợ vàng quý nhất.

Quan trọng mình đặt bản thân ở đâu? Mình là ai quan trọng nhất. Hiểu được bản thân là ai sẽ có thể biết mình nên ở đâu?

-Catherine Yến Phạm-

Bản thân không chỉ là cái bạn làm được, không chỉ là tính cách hiện tại. Sâu xa hơn, nó là linh hồn bạn từ muôn kiếp trước, nó là hợp thể bạn từ khi sinh ra trong một môi trường như thế nào. Điều gì làm cho bạn trở nên bạn ở hiện tại và điều gì làm cho con bạn trở nên đứa trẻ bây giờ?

Những giải mã đó không hẳn đưa bạn đến chuyển hóa, nó chỉ là chìa khóa để bạn được mở ra một chân trời mới, thiết lập lại cái: TÔI LÀ . Khi bạn thiết lập được cái TÔI LÀ , thế giới của bạn thay đổi. 

Lớp học đó thay đổi thế giới của bạn là vậy. Qua tư duy mới, qua thiền, qua cách bạn nhìn lại sự phát triển tính cách hành vi của con người thông qua cuộc đời họ. 

Tôi có mong muốn cho bạn học lớp chuyển hóa nhưng tôi cũng biết lớp chỉ dành cho người có duyên.  Và tôi chờ đợi những duyên lành này. Chỉ vài hôm nữa tôi lại được cùng bạn trên hành trình lớp chuyển hóa. Lớp học tôi yêu thương và tâm huyết nhất. 

Hẹn nhau nha. 
Nhớ thương và yêu thương Catherine

Thông tin về lớp học HÀNH TRÌNH TỈNH THỨC (Chuyển hóa 3)

About The Author