Nội dung khóa học
Lời chào từ cô Catherine Yến Phạm
0/1
Phần 3: Bảo vệ mình – Bảo vệ con trước cảm xúc tiêu cực
0/1
Phần 4: Chấp nhận mình – Chấp nhận con
0/1
Phần 5: Yêu thương và chia sẻ
0/1
Tâm an: giúp bạn và con đi qua cảm xúc tiêu cực
Nội dung bài học

Ở đâu đó bản thân bạn chính là hình ảnh của bố mẹ, bố mẹ là hình ảnh con.

No coming, no going

No after, no before

I hold you close to me

I release you to be so free

Because I am in you and you are in me

Không đến không đi

Không trước không sau

Mẹ ôm con thật chặt vào lòng

Mẹ thả con thật tự do

Bởi vì bên trong con đã có mẹ

Bên trong mẹ đã có con

Sự ảnh hưởng của của người này lên người khác là không thể phủ nhận được. Tính cách của một người chịu ảnh hưởng bởi 6 người gần nhất. 

Bạn đã gần con bạn chưa? Bạn có phải hình mẫu của con bạn chưa?

Phụ huynh thành công là phụ huynh làm tốt hình mẫu của mình. Là phụ huynh vững chãi cảm xúc, đẹp đẽ nhân cách, dịu dàng trong cách ứng xử và tấm lòng rộng mở. Nhìn vào ba mẹ con cảm thấy tự do, được thông cảm, được chấp nhận.

0% Hoàn thành