Xây dựng ngôn ngữ cảm xúc cho con
Nội dung bài học

Cảm xúc được sinh ra như thế nào?

Cảm xúc chỉ sinh ra khi chúng ta bị kích thích

Khi xuất hiện tác nhân (hóc môn tăng/ giảm..), thường chúng ta không dùng não (lý trí) để giải quyết vấn đề. Đa số chúng ta dùng bản năng để giải quyết vấn đề. Lúc đó bao nhiêu cảm xúc sẽ dồn về mắt, tai, mũi, chân, người, cơ thể…

Energy in motion = năng lượng đang trong quá trình chuyển động.