Giữ chỗ cho tôi

ĐĂNG KÝ

Hotline Zalo : 0777 114 149

Cám ơn bạn đã đăng ký! Vui lòng thanh toán học phí 250.000 đồng để nhận link vào lớp nhé!

 Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Yến
STK: 107000652257 Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCom Bank)
Chi nhánh Phan Đăng Lưu, TP.HCM


Nội dung chuyển khoản: SDT - Họ tên - Giaotiep

 Hotline hỗ trợ: Ms. Vân (0975.210.564) - Zalo Email: catherine@floweroflight.vn

Bạn ơi, chỉ còn một bước nữa để hoàn tất đăng ký

Cám ơn bạn đã đăng ký! Vui lòng thanh toán học phí 250.000 đồng để nhận link vào lớp nhé!

 Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Yến
STK: 107000652257 Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCom Bank)
Chi nhánh Phan Đăng Lưu, TP.HCM


Nội dung chuyển khoản: SDT - Họ tên - Giaotiep

 Hotline hỗ trợ: Ms. Vân (0975.210.564) - Zalo Email: catherine@floweroflight.vn

Bạn ơi, chỉ còn một bước nữa để hoàn tất đăng ký

Cám ơn bạn đã đăng ký! Vui lòng thanh toán học phí 700.000 đồng để nhận link vào lớp nhé!

 Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Yến
STK: 107000652257 Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCom Bank)
Chi nhánh Phan Đăng Lưu, TP.HCM


Nội dung chuyển khoản: SDT - Họ tên - Thanhlich

 Hotline hỗ trợ: Ms. Vân (0975.210.564) - Zalo Email: catherine@floweroflight.vn

Bạn ơi, chỉ còn một bước nữa để hoàn tất đăng ký

Cám ơn bạn đã đăng ký! Vui lòng thanh toán học phí 250.000 đồng để nhận link vào lớp nhé!

 Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Yến
STK: 107000652257 Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVCom Bank)
Chi nhánh Phan Đăng Lưu, TP.HCM


Nội dung chuyển khoản: SDT - Họ tên - Giaotiep

 Hotline hỗ trợ: Ms. Vân (0975.210.564) - Zalo Email: catherine@floweroflight.vn

Bạn ơi, chỉ còn một bước nữa để hoàn tất đăng ký