21K1 Hành trình tỉnh thức

Mô tả khóa học

Hành trình chuyển hóa là một hành trình tìm về chính mình một cách vô cùng sâu sắc trong tâm thức , nó xuất phát từ việc bạn hiểu chính mình đến từ đâu, về linh hồn và kết nối giữa mình và các tầng không gian sâu hơn, từ đó hiểu rằng mình đang ở đâu, mình là ai, vì sao mình trở nên như hôm nay và cái gì sẽ dẫn mình đi tiếp, đây là một lớp học dài kết hợp thiền, tâm lý và tâm linh, hướng dẫn bạn đủ kiên nhẫn và yêu thương chính mình , từ đó kết nối với linh hồn bên trong mình và tìm thấy an yên nơi chính mình, mà không cần ngoại lực tác động.

Nhóm thảo luận, học tập khóa học Hành trình tỉnh thức: https://zalo.me/g/rssskd769

 

Các chủ đề của khóa học

17 Video100h

Khai giảng?

Giới thiệu về chuyển hoá
Bài 1:Trò chơi cuộc đời: Bạn đang ở level nào?2:44:50
Bài 2: Thoát khỏi sức ì2:12:12
Bài 3: Thiền2:27:51
Bài 4: 4 thế giới chính2:33:32
Bài 5: Chuyển hoá Tâm linh2:26:38
Bài 6: Bí mật của vũ trụ2:43:43
Bài 7: Linh hồn2:28:11
Bài 8: Con đường của linh hồn2:25:56
Buổi 9: Số mệnh – Nhân định hay thiên định2:30:47
Buổi 102:11:18
Buổi 11: Bí mật của thành công và phương pháp Thái cực quyền2:16:35
Buổi 122:26:52
Buổi 132:26:52
Buổi 1400:00:00
Buổi 1500:00:00
Buổi 1600:00:00
Buổi 1700:00:00
Free

Want to receive push notifications for all major on-site activities?