THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÓA HỌC

Mua các khóa học tại website Floweroflight.vn, đồng nghĩa việc bạn đồng ý thỏa thuận bảo mật thông tin khóa học dưới đây.

  1. Thông Tin Mật: là tất cả thông tin thuộc về khoá học như  hình ảnh, video, nội dung tóm tắt, tài liệu tham khảo đính kèm liên quan đến khoá học.
  2. Bạn đồng ý rằng tất cả Thông Tin Mật do Flower of Light cung cấp, thuộc quyền sở hữu riêng của Flower of Light.
  3. Bạn phải giữ bí mật tuyệt đối tất cả các Thông Tin Mật và sử dụng mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ và đảm bảo được tính bí mật của bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Mật.
  4. Bạn cam kết không sử dụng hoặc khai thác Thông Tin Mật (i) vì lợi ích riêng không liên quan đến cuộc bàn luận, đàm phán, thương lượng hoặc Giao Dịch giữa Các Bên trong Thỏa Thuận này hoặc (ii) vì lợi ích của một Bên thứ ba nào khác mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Tiết Lộ.
  5. Mọi hành vi sử dụng, sao chép, tiết lộ Thông Tin Mật cho bên thứ 3 hoặc mua bán, kinh doanh Thông Tin Mật do Flower of Light cung cấp là hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ và sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bạn vui lòng:

  1. Tải file thỏa thuận bảo mật và đọc kĩ.
  2. Điền đầy đủ các thông tin ở form dưới đây.

Trân trọng cảm ơn.