22K1 Hôn nhân mỹ mãn

Danh mục: Chuyển hoá
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Buổi 1: Nhận diện bản thân trong hôn nhân

  • Buoi 1
    01:32:46

Buổi 2: 5 điều thể hiện yêu bản thân

Buổi 3

Buổi 4

Buổi 5

Buổi 6

Buổi 7: Nghệ thuật giao tiếp

Buổi 8

Buổi 9

Buổi cuối

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?