Workshop DISC (04/2022)

Danh mục: Parenting
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Buổi 1
Tổng quan về DISC

  • Phần 1: Tổng quan DISC
    02:03:15

Buổi 2
Tính cách và nghề nghiệp / Cách tương tác với mỗi tính cách

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?